Rådhuset

©Uwe Freitag©Katharina Pierre©Sven-Erik Arndt

Lübecks Rådhus är ett av de vackraste rådhusen i Tyskland. Rådhusguidningen är ett absolut måste.

Från och med år 1230 byggdes vid torget tre gavelhus som under århundradena förändrades ett flertal gånger. Så uppstod Hansasalen för möten och "Danzelhus" (danssalen) för olika sällskapliga sammankomster. I huset kan du titta på den praktfulla audienssalen - bli inte förvånad över att dörrarna till den före detta rättegångssalen är olika höga. De som blev fria lämnade salen genom den högra dörren och de som blev dömda var tvungna att gå med böjd huvud genom den låga dörren.

Du kan t.o.m. boka en guidning på svenska. Kontakta oss:
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH,
Tel.: +49 (0) 4 51/88 99 700

Rådhuset:
Breite Straße 62
Tel.: +49 (0) 4 51/1 22 10 05