St. Marien

©Katharina Pierre©Sven-Erik Arndt©Torsten Krüger

Besök staden med de 7 torn och med den tredje största kyrkan i Tyskland och få samtidigt reda på vad djävulen och en mus har att göra med kyrkan St. Marien.

St. Marien är Lübecks rådskyrka. Tegelstensbasilikan är moderkyrkan i tegelstensgotik för hela Östersjöområdet. För första gången övertog man den franska katedralgotiken på hemmaplan.

Inne i kyrkan hittar du talrika konstverk. Triumfkorset av Gerhard Marcks står i högkoret över Swartealtaret från 1495. Här finns även världens största mekaniska orgel. Från 1667 till 1707 var den berömda kyrkomusikern och kompositören Dietrich Buxtehude organist och kyrkvaktmästare i St. Marien.

Enastående i sin uttryckskraft är minneskapellet i sydtornet med de båda kyrkklockorna som vid luftangreppet 1942 störtade ner på stengolvet. Tegelstensbasilikan äger en medeltidsmålning, den största klockringningen i Schleswig-Holstein och ett klockspel med 36 klockor från Katharinenkyrkan från Danzig.

De två Dödsdansfönstren "Totentanzfenster" har samma motiv och gestalter som den dödsdansfrisen som brann 1942.

Under adventstiden finns det på kyrkogården från St. Marien en historisk julmarknad och en sagoskog.

Det finns tre historier som berättas om St. Marien:

1.) Legenden om kyrkomusen Rosemarie

För många år sedan, när Mariakyrkan ännu var mycket ny, växte en stor rosenbuske bredvid den. Så länge som den blommade förblev deras stad fri, trodde Lübecks borgare. Men en morgon var rosenbusken vissen och förtorkad. Man sade att en mus hade byggt ett bo vid rötterna av rosen.

Strax efter det måste Lübeckarna se sig slagna av danskarna. När staden blev fri igen lät stadsrådet hugga in en bild i sten bakom koret - som en maning att även små obehagligheter över en natt kan bli en stor olycka. Men Lübecks befolkning och deras gäster slöt över århundradenas lopp den lilla kyrkmusen till sina hjärtan. De kallade henne Rosemarie, och det medför lycka att röra vid hennes avbild i sten. Så sägs det åtminstone.

2.) Legenden om djävulen av St. Marien

När Lübecks befolkning höll på med att bygga Mariakyrkan, kom djävulen och frågade vad de byggde. ”Ett stort värdshus”, ljög de, för att han inte skulle bli arg. ”Ett värdshus? Ett ställe för fördärvliga vanor och sprit?” Det tyckte djävulen om och hjälpte dem så att bygget gick fortare. 

Först när kyrkan nästan var färdig märkte djävulen att Lübecks befolkning hade lurat honom. Arg tog han en jättestor sten för att förstöra bygget igen. Då sade de till honom att de verkligen tänkte bygga ett stort värdshus strax bredvid - rådskällaren. Djävulen släppte stenen så att den ramlade intill kyrkan. Där ligger den än idag och på den sitter en djävul av brons som bildhuggaren Rolf Goerler skapade 1999.

3.) Legenden om den "Stengamle"

En gammal stenrik lybsk köpman ville inte dö. Alltid när döden kom, skickade han bort honom igen. Till slut blev han så gammal så att han inte kände någon för alla hade dött ifrån honom, tom hans barn och barnbarn.

Nu ville han inte längre vara vid liv men döden ville inte längre komma till honom. Köpmannen hälsade på honom på natten i Mariakyrkan. Han klättrade över en stege som arbetarna hade låtit stå kvar under taket och väntade där. Han väntade så länge att han krympte och förstenades. Tittar man uppåt på utsidan av kyrkan vid Brevkapellet, känner man igen honom. En förvittrad stenfigur visar en ängslig hopkrupen gammal man.

Marienkirchhof 1
Tel.: +49 (0) 4 51/39 77 00 
www.st-marien-luebeck.de

Öppettider:
4 okt. - 10 jan.: dagligen kl. 10.00 - 17.00
11 jan. - 31 mars: dagligen kl. 10.00 - 16.00
1 april -  okt.: dagligen kl. 10.00 - 18.00

Inträde "Marientaler" 
Vuxna: € 2,-
För barn, ungdomar, församlingsmedlemmar och besökare som besöker kyrkan uteslutande för bön är inträdet fritt.
Studenter, arbetssökande, människor med handikapp och besökare i guidade grupper (från 10 personer och uppåt): € 1,50.
För besök av gudstjänster och nattvard tar man ingen Marientaler.

Kyrkoguidning i St. Mariakyrkan:
Från 2 maj till 31 okt.: vardagar kl. 12.15
Från 2 maj till 30 sept.: vardagar dessutom kl. 15.00
Under advent: vardagar kl. 12.15
Tid: 1 timme, ge gärna en gåva

Torn- och valvguidning i Mariakyrkan:
Allmän guidning
Från 1 april till 31 dec.: lördagar kl. 15.15
Från 1 juni till 30 sept.: även onsdagar kl. 15.15
Sista lördagen i månaden även kl. 20.30
Vuxna: € 5,-
Elever och studenter: € 3,-
Familjekort: € 10,-

Det finns möjlighet att boka special- och temaguidningar.

Tips: Fotografera djävulen framför Mariakyrkan, kela med den gömda musen som ger dig tur och lyssna på middagsgudstjänsten med orgelmusik.

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

(5.00) 3 Rating(s)