St. Jakobi

©Katharina Pierre©Katharina Pierre©Theresa Muss

St. Jakobi känner du igen på långt håll på de fyra kloten på tornet.

Den treskeppiga tegelstenskyrkan (byggd 1334) var under sen medeltid sjömännens kyrka. Den blev invigd samtidigt som Mariakyrkan och Petrikyrkan. Kyrkobänkarna och den historiska orgeln är bevarade eftersom de undgick att skadas under 2:a världskriget. Den lilla "Stellwagenorgel" är en av de bäst bevarade nordtyska orglarna från 1500-talet.
Räddningsbåten i norra tornkapellet minner om förlisningen av fyrmastaren Pamir 1957. Det är idag minnesmärket för den nationella civila sjöfarten.

Som ett internationellt minnesmärke för sjöfarare fungerar St. Jakobi som kolumbarium och under valven i Pamirkapellet tar man emot urnor med aska från dem som i sitt liv haft med sjöfarten att göra.

Framför St. Jakobi står en grupp trevåningstegelstenshus från 1601. Dessa tjänar som bostad för Jakobskyrkans präster och andra som tillhör kyrkan. 

Jakobikirchenhof 3
Tel.: +49 (0) 451/30 80 10
www.st-jakobi-luebeck.de 

Öppettider:
April: kl. 10.00–16.00
Maj – okt.: kl. 10.00-18.00
Nov. - mars: kl. 10.00-15.00
(Okt. - april: stängt på måndagar)

Tips: Du som vill vandra i spåren av den helige Jakob på den 120 km långa pilgrimsleden från Lübeck till Wedel är hjärtligt välkommen. Det berömda målet är apostelns grav i Santiago de Compostela.
www.jakobswege-norddeutschland.de

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

0 Rating(s)