Lübecks domkyrka

©Katharina Pierre©Manfred Nupnau©Ingo Socha©Ingo Socha

Besök Lübecks domkyrka, ett av de äldsta byggnadsmonumenten i Gamla Stan.

Henrik Lejon lade grundstenen för domkyrkan i sydligaste delen av Gamla Stan vid Mühlenteich. Efter det att staden blev biskopssäte 1160 började man 1173 med byggandet av den mäktiga tegelstensbyggnaden. Den treskeppiga hallkyrkan räknas som Lübecks äldsta byggnad. Innan den stod här en träkyrka.

Vid bombningen av Lübeck år 1942 brann domkyrkan ner och valvet störtade samman. Återuppbyggandet startades 1960 efter det att Mariakyrkan hade byggts upp igen. Återuppbyggandet av Paradisingången 1982 krönte renoveringen.

Lübecks domkyrka har talrika konstskatter, t.ex. det 17 meter höga triumfkorset av Bernt Notke (1477), predikstolen och den imponerande Lettnerklockan. Från det en gång i tiden existerande klostret kunde bara korsgången i södra tvärhuset bevaras (vid museet vid domkyrkan).

Mühlendamm 2 - 6
Tel.: +49 (0) 4 51/7 47 04  

Öppettider:
1 april - 3 okt.: kl. 10.00 - 18.00
4 okt. - 31 okt.: kl. 10.00 - 17.00
1 nov. - 31 mars: kl. 10.00 - 16.00

Mer information: www.domzuluebeck.de

Tips: En promenad från "Fegefeuer" (skärselden) till "Paradis" sträcker sig från gatan Fegefeuer till förhallen Paradis i domkyrkan.
Fototips: Den vackraste fotovyn av Domkyrkan har du när du står framför Mühlenteich.

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

(5.00) 1 Rating(s)