Gångar & bakgårdar

©Bernd Schmidt©Katharina Pierre©Katharina Pierre

Besök gångarna och bakgårdarna på en promenad genom staden. De är de sista vittnena om medeltidens stadsbebyggelse. Än idag bor här människor i dessa stilla oaser mitt i Gamla Stan.

Den förtrollade världen med de små dockhusen: dessa kvarter mitt i Gamla Stan finns i detta skick tack vare de boendes omsorg. Här har mycket bevarats som i andra städer fått ge vika för det nya. Mångfalden av gångar och bakgårdar är enastående.

En aura av hemligheter och äventyr finns här i gångarna och bakgårdarna. Besökaren lämnar den vanliga gatan, ofta måste man sänka huvudet vid in- och utgång och det dröjer några ögonblick innan ögonen har vant sig vid det skumma ljuset i den stilla oasen.  Många gångar slutar i en annan gång eller på en gata som besökaren redan känner till.

Den som dyker in i denna fridfulla och tillbakadragna värld har hamnat i medeltiden: de tätt byggda gränderna uppstod när den framgångsrika handeln växte snabbt i "Königin der Hanse" (Hansadrottningen). Gamla Stan kunde inte växa och det blev snart för trångt inom murarna. Då gjorde man gångar genom de främre husen och byggde de så kallade "Buden" (ruckel) på bakgårdarna.

Dessa "ruckel" hade förr bara en våning och ett rum. Av dessa träruckel finns inga kvar. Men än idag står här de i sten byggda efterföljarna, några är mer än 400 år gamla - små och med färg som små dockhus.

Även "Stiftshöfe" (stiftelsegårdarna) är något speciellt för Lübeck. Man är än idag mycket stolt över dem. För att kunna ta hand om änkor och föräldralösa barn till sjöfarare och köpmän grundade rika Lübeckborgare stiftelser. Den mest berömda Lübeckstiftelsen är den i tidig barockstil byggda "Füchtingshof". Rådmannen Johann Füchting lät 1636 en tredjedel av sitt arv användas "till nytta och till det bästa för de fattiga". Gårdens blickfång är den framstående byggnaden med församlingsrummet, föreståndarens rum, som idag är ett av Lübecks vackraste rum från 1600-talet.

Var snäll och ta hänsyn till att det fortfarande bor människor i gångarna och gårdarna. De som bor här uppskattar visad hänsyn.

Här kan du ladda ner en översikt över gångarna och gårdarna som PDF-dokument.

Tips: Upptäck den idylliska "Füchtingshof" på en stadsguidning genom gångarna och gårdarna. Du kan t.o.m. boka en guidning på svenska. Kontakta oss:

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH,
Tel.: +49 (0) 4 51/88 99 700