Industrimuseet ”Historieverkstaden”

©Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
©Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk

Arbets- och vardagshistorier "som går att ta på", men även speciella utställningar om kulturhistoriska ämnen visas i industrimuseet Historieverkstaden i Herrenwyk.

Herrenwyk var ända fram till 1990-talet ett typiskt arbetarkvarter i Lübeck. Samhällsbilden präglades framförallt av järnverket och Flendervarvet i grannorten Siems. Vid utkanten av det 1906/07 inrättade bostadsområdet för de fabriksanställda, i järnverkets dåvarande fabriksvaruhus, är ett unikt museum skapat. Det behandlar en viktig tidsperiod i Lübecks historia.

Den permanenta utställningen visar historien om de två fabrikerna och deras arbetare, deras arbets- och livssituation samt deras ekonomiska och sociala förhållanden. Man tematiserar också ödet för de tusentals tvångsarbetare och krigsfångar som under andra världskriget var tvugna att leva och arbeta under dåliga förhållanden i Lübecks industrier. Dessutom visas olika specialutställningar om ekonomisk-, social- och samtidshistoriska ämnen.

Öppettider:
Fre.: kl. 14.00 -17.00
Lör. - sön.: kl. 10.00 - 17.00

Inträde
Vuxna   € 3,00
Rabatt  € 1,50
Barn  € 1,50

En fullständig prislista hittar du här!

Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
Kokerstraße 1-3, 23552 Lübeck
Tel.: +49 (0) 4 51/30 11 52
E-Mail: geschichtswerkstatt(at)luebeck.de
www.die-luebecker-museen.de

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

0 Rating(s)