Gränsdokumentation

©LTM Archiv
©LTM Archiv

Det lilla gränsmuseet i Schlutup dokumenterar historien vid öst-västtyska gränsen i Lübeck.

Lübeck var den enda västtyska storstaden direkt vid DDR-gränsen. Gränsövergången Selmsdorf var den nordligaste gränsövergången - framförallt för långtradare - till Skandinavien över Rostock och Rügen.

Det lilla gränsmuseet har intressanta samlingar av uniformer, ordnar, rapporter, minnessaker, fotodokumentationer och videofilmer om gränsöppningen 1989.

I gränsmuseet i Schlutup vill man framför allt främja det historiska medvetandet hos ungdomar.


Öppettider för hela året:

Fre. och lör. kl. 14.00 - 17.00
Sön. kl. 11.00 - 17.00

Inträde:
Vuxna  € 3,00
Barn  € 2,00

Grenzdokumentations-Stätte Lübeck-Schlutup e.V.
Mecklenburger Strasse 12
23568 Lübeck
tel.: +49(0)4 51/93 39 90
www.grenze-luebeck.de

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

0 Rating(s)