Europeiska Hansamuseet

©Europäisches Hansemusuem©Europäisches Hansemusuem©Europäisches Hansemusuem©Europäisches Hansemusuem©Europäisches Hansemusuem©Europäisches Hansemusuem©Europäisches Hansemusuem

Dyk in i och fascineras av köpmännens värld på medeltiden och upplev den dåvarande handelsmaktens uppgång och fall. I det nya Hansamuseet kommer du att få se den levande europeiska historien och fenomenet Hansan iscensätts uttrycksfullt, en period som varade ett halvt årtusende.

Hansan är obestridligt ett betydande kapitel i den tyska och europeiska historien och är än idag närvarande i tankarna hos många.

Svaret på frågan om hur Hansan kunde överleva så lång tid och många andra svar får du i det Europeiska Hansamuseet i Gamla Stan. Här dyker man in i Hansans liv och värld med dess politik, diplomatiska förhandlingar, privatverksamhet, handelsbojkott, krig och lidandet under den stora pestepidemin med mera.

Öppettider:
Öppet varje dag mellan kl. 10.00 - 18.00
stängt 24/12

Inträde:
Kombinations-biljett "Hansans värld" och "Burgkloster"
Vuxna € 13,00
Rabatt € 9,-

Mer information under www.hansemuseum.eu

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

(4.00) 1 Rating(s)