Historia

©Shutterstock©S.E. Arndt©Reinhard Kruschel©Annette Ritter©Katharina Pierre

1000 år av stadshistoria: Lübeck grundades år 1143 som den första västra staden på Östersjökusten. Res tillbaka i tiden och få reda på mer om stadens utveckling till ”drottningen av Hansan”.

819            

Det forna Lübecks första slaviska borganläggning byggs där Trave och Schwartaufloden möts

1138

Det forna Lübeck förstörs av rebelliska slaver

1143

Greve Adolf II av Schauenburg och Holstein grundar en köpmansbosättningsplats i den tyska staden Lübeck

1159

Lübeck överlåts till hertig Heinrich Lejonet

1160

Biskopssätet omlokaliseras till Lübeck och därefter påbörjas byggandet av de stora kyrkorna - Domkyrkan, St. Marien och St. Petri

1226

Kejsare Friedrich II tilldelar Lübeck statusen som en fri stad i det tyska kejsardömet

1349–1350

Den första pestepedemin bryter ut i hela Nordeuropa

1358

Den första Hansadagen hålls i Lübeck. Uttrycket „städer av det tyska Hansaförbundet“ dokumenteras för första gången

1370

Fred i Stralsund efter två framgångsrika krig mot Danmark

1669

Nio städer från det tyska Hansaförbundet träffas för sista gången i Lübeck. Lübeck, Hamburg och Bremen för, som fria hansastäder, Hansans arv vidare ända fram till 1900-talet

1806–1813

Fransk ockupation

1815–1866

Lübeck blir medlem i det tyska förbundet

1866

Lübeck går med i det nordtyska förbundet

1871

Den fria Hansastaden Lübeck blir en självständig stat i det tyska riket

ca. 1900

Lübeck börjar att bygga upp sin egen industri och utvecklas till en handels- och industristad

1937

Lübecks status som en fri stad i det tyska riket avslutas och Lübeck blir en del av den preussiska provinsen Schleswig-Holstein

1942

Natten till den 29 mars förstörs omkring en fjärdedel av den historiska Gamla Stan

från 1949   

Återuppbyggandet av Lübeck och de framgångsrika insatserna för att bevara den historiska Gamla Stan ses som ett utomordentligt exemplar på vård och restaurering av historiska byggnadsmonument

1987

Lübecks gamla stad kommer med på UNESCOs världskulturarvslista

2017

Lübeck bär sedan 30 år titeln som ett av UNESCOs världskulturarv

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

0 Rating(s)