Brahmsfestivalen

©MHL©MHL_Olaf Malzahn

Varje vår ordnar Brahmsinstitutet i Lübeck den kända Brahmsfestivalen där lärare och talangfulla studenter från Musikhögskolan i Lübeck deltar. De tolkar gemensamt verk av kompositören Johannes Brahms (1833-1897).

01.-09.05.2021

Brahmsfestivalen uppstod 1991 när Brahmsinstitutet och Musikhögskolan i Lübeck gick samman – vid det här laget är Brahmsforskningsinstitutet ett av de mest erkända forskningsinstituten i Europa. I början på varje år presenterar lärare och studenter ett festivalprogram med symfonikonserter, kammarmusik och soloaftnar som har ett eget motto varje år.

Mer information: www.brahms-institut.de
Arrangör: Brahmsinstitutet vid Musikhögskolan i Lübeck.

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

0 Rating(s)