Burgkloster & Burgtor

©Katharina Pierre©Theresa Muus©die LÜBECKER MUSEEN

Burgkloster - den mest betydande klosteranläggningen i Norden.

1229 uppstod "Burgkloster" och är ända fram till idag den mest betydande och bäst bevarade medeltida klosteranläggningen. Genom åren har den haft många funktioner: Efter reformationen användes den som fattighus, senare som domstol och fängelse och till slut som kulturforum.

På denna areal befinner sig nu det Europeiska Hansamuseet. Ett upplevelsemuseum med temat Hansan och med höga vetenskapliga anspråk: Köpmännens finansiella värld på medeltiden, prästerskapets mystiska värld såväl som Hansan i nutiden.

Hinter der Burg 2 - 6
23552 Lübeck 

Tips: Upptäck Borganläggningen ur ett annat perspektiv med en kanal- och havsrundtur