UNESCO världskulturarv

©Patrick de Jourdan©Katharina Pierre©Katharina Pierre©Katharina Pierre©Bernd Schmidt

Ge dig ut på en upptäcktsfärd genom de UNESCO-skyddade delarna av Lübecks gamla stad!

I december 1987 tog UNESCO-utskottet enligt en ansökan från Hansestaden upp stora delar av Gamla Stan i Lübeck på världskulturarvets lista.

Den "Internationella Konventionen för Mänsklighetens Kultur- och Naturarv" är ett världsomfattande partnerskap som grundades 1972 och som ska hjälpa till att bevara folkens kulturella arv och bibehålla den globala naturen. Därför har UNESCO (en organisation inom FN för bildning, vetenskap och kultur) hittills registrerat över 550 skyddade kulturplatser och naturområden i sin lista.

För Hansestaden Lübeck är registreringen som världskulturarv inte bara en utmärkelse, utan samtidigt förpliktelse, att med största energi arbeta för att bevara och vårda Gamla Stan.

Under natten till palmsöndagen 1942 föll brandbomber på den medeltida stadskärnan och förstörde nästan 1000 hus och fem av de sju kyrktornen. Fastän en femtedel av staden var förintad, fastän man begick fel vid återuppbyggandet och fastän Lübecks borgare först på 70-talet upptäckte sin stads tjusning och började med restaureringen, beslutade UNESCO 1987 att ta upp Lübeck på listan över världskulturarv. Detta var första gången som en hel gammal stadskärna i Nordeuropa fick denna utnämning. 

Det finns fortfarande en ofantligt rik substans av värdefulla byggnadsmonument ur olika epoker i Lübeck. Byggnaderna i gotik, renässans, barock och klassicism, gångarna, kyrkorna, klostren och fästningsanläggningarna bildar en unik och sluten bild - Lübecks medeltida stadsbild, inbäddad i vatten och grönska.

Därutöver rekommenderade UNESCO att man skulle fortsätta de arkeologiska forskningarna i grunden av den historiska staden Lübeck. Och därför träffar man, när man går genom Gamla Stan, ofta på människor som vid byggförehavanden plockar skärvor ur marken eller sitter med ett ritbräde och ruvar över mörka skikt - det är arkeologerna, som forskar i de medeltida borgarnas vardag. Lübeck är centrum för medeltidsarkeologi och varje spadtag leder direkt in i historien.

I hansestaden kommer det förgångnas vittnen ständigt upp i dagens ljus, som t.ex. den lilla trädockan som föll i en kloak omkring år 1300, eller griffeln från en elev, som år 1370 grubblade över sina läxor i skolan vid St. Jakobi och mycket annat.

My rating of this item

Write comment

Your Email address is neither being published nor used for commercial purposes.

Rating of this item

0 Rating(s)